Výhody Stopfiltru

Účinnosť STOP filtra bola okrem iného potvrdená aj výsledky testu realizovaného akreditovanou spoločnosťou Arista Laboratories, ktorá sa špecializuje na analýzy tabakových produktov.

V rámci testu boli porovnávané hodnoty vydychnuté pri fajčení cigarety bez STOP filtra a následne sa STOP filtrom a to u štyroch po sebe idúcich cigariet. Všetky hodnoty štandardne uvádzané a deklarované výrobcom na škatuľkách – nikotín, decht a oxid uhoľnatý – sú s použitým STOP filtrom reálne znížili v priemere o 58%, pričom hodnoty namerané u prvých dvoch cigariet vyfajčených sa STOP filtrom sú u všetkých látok porovnateľné.

V rámci merania u ďalších dvoch cigariet obsah dechtu ďalej mierne klesal, nikotín sa držal na rovnakej úrovni, len oxid uhoľnatý zaznamenal nepatrný nárast. Stopfilter tak dokáže efektívne redukovať nebezpečné látky u 2-4 cigariet, potom už je jeho účinnosť znížená a preto sa odporúča pre ďalšie fajčenie použiť nový. Ideálne je vymeniť filter po 3 cigaretách. Patentovaný 8 filtračný systém Stopfiltru jediný na trhu funguje a naozaj znižuje karcinogénne látky vznikajúce pri fajčení.

Oxid uhoľnatý blokuje prenášanie kyslíka krvou, nikotín je vysoko návyková látka, pričom naj závažnejšie riziká sú spojené s jeho chronickým užívaním a poškodením organizmu, tabakový decht potom obsahuje prevažne látky považované za karcinogénne alebo toxické.

Fajčenie vážne poškodzuje zdravie, chráňte si svoje zdravie “aspoň” Stopfiltrom.